Sociëteit Zeeburg

Hotel Restaurant Zeezicht 1905


Zo’n 100 geleden begon Chris Kroon een café-restaurant in het pand, aan de voorkant van de buitenhaven. Hier was toen ook de sociëteit Concordia gevestigd.

De heer Kroon begreep al snel, dat toen het naastliggend pand in de Prinsensteeg te koop werd aangeboden, hij dit pand moest aankopen. Om zo het café uit te breiden met hotelkamers. Hij kocht het pand en vroeg aannemer Hielke van der Zee, de overgrootvader van het huidige aannemersbedrijf, om het pand te verbouwen. Dit moest echter snel, want de eerste gasten moesten er ’s nacht al overnachten! Er werd 100 jaar geleden wat gemakkelijker met een vergunningaanvraag omgegaan! Later werden ook de andere pandjes in de richting Prinsenstraat aangekocht. De ingang van het hotel was vroeger ook in de Prinsensteeg; de eerste deur ging naar de voorzaal, die lager lag dan de straat en de 2e deur naar het café en restaurant.

Kroon, getrouwd met Hendrika Elisabeth Wiersma, had vier kinderen, namelijk Trijntje, Marie, Wim (de bekende musicus) en Willie (bekend van het duo de Wilgré’s). De oudste dochter, Trijntje was getrouwd met Piet Miedema. Zij hadden voor de Tweede Wereldoorlog een bakkerij in Sneek. Het was crisis en vader Kroon vroeg of zij het hotel wilden overnemen. Hun zonen Piet en Chris kwamen in de jaren vijftig in de zaak. Zij zijn later op Terschelling een horecazaak begonnen. In de jaren zestig werd Klaas Homminga de nieuwe eigenaar. Ook Eddy Bolman heeft het hotel nog gerund en woonde met zijn gezin boven de zaak. In 1978 stond het hotel te koop en na veel wikken en wegen werden Cobi en André Postma, beide bekend met de horeca, de nieuwe eigenaar. In 1983 kon het pand Zeeburg, de voormalige zeilmakerij van Schuil (daarvoor de sociëteit Zeeburg van 1829 –1951; na de brand in 1771 heeft de Friese Admiraliteit ook nog in dit pand gezeten) worden aangekocht. Het hotel is inmiddels gemoderniseerd en uitgebreid heeft een prachtig terras en voldoet aan de huidige wensen van deze tijd. De directie wordt gevoerd door de dochters Tessa en Jenny Postma. De muurschildering herinnert dus nog aan de tijd dat Chris Kroon rond 1905 dit café-restaurant is begonnen. Vakmanschap is meesterschap. Als Oud Harlingen zijn we erg blij dat Klaes Posthuma, als restauratie/decoratie-schilder, nog altijd in onze stad woont en al vanaf de start van dit project de muurschilderingen weer tot leven brengt.

De restauratie van de muurschilderingen slaat zoals u begrijpt een groot gat in onze financiën. De gemeente Harlingen ondersteunt dit project met een subsidie en van het Coöperatiefonds Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland heeft onze vereniging zoals u wellicht nog weet, vorig jaar november een cheque van ƒ9000,-- in ontvangst mogen nemen voor dit project. Wij hopen, wanneer het weer het toelaat, op korte termijn, in ieder geval voor de winter nog de muurschildering op het pand Zuiderhaven 81/hoek Brouwersstraat terug te brengen. Dodge & Lloyd op de voorkant aan de Zuiderhaven en GRUNO, een rijwielenmerk, op de zijmuur aan de Brouwersstraat.